Olası depremin İstanbul’u nasıl etkileyeceği tartışılıyor

0
423

Başkanlığımız 17 Aralık 2009 tarih ve 5902 sayılı Kanun ile kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) altında Deprem Dairesi Başkanlığı ismiyle çalışmalarına devam etmektedir. Oldukça eski bir geçmişe sahip olan Deprem Dairesi Başkanlığı ilk olarak, 1953 yılında ilk kez Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı ve İmar Reisliği bünyesinde bir deprem bürosu olarak kurulmuş ve 1955 yılında bu büro DE-SE-YA (Deprem, Seylap, Yangın) şubesi haline getirilmiştir. Daha sonraki süreçler ise;

1969 yılında, İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Deprem Araştırma Enstitüsü küçük bir ünite olarak kurulmuştur.

Bu küçük ünite “araştırma ve öğretim yapma, doğrudan Bakanlığa bağlı olma” koşullarına uymadığından, 28.10.1970 tarihinde doğrudan Bakanlığa bağlı ‘Afetler Araştırma Enstitüsü Genel Direktörlüğü’ne dönüştürülmüştür.

Bir süre sonra su baskınlarının yasal olarak DSİ tarafından inceleneceği hususu ve heyelan, kaya düşmesi gibi afetlerin yerel boyutlarda olması nedeniyle, bu afetler enstitünün çalışma alanı dışına çıkarılmış ve 8 Temmuz 1971 tarihinde, Bakanlık katına doğrudan bağlı Deprem Araştırma Enstitüsü kurulmuştur.